> agenda

Agenda

 
17 mei 2022, 19:00 uur

Open colleges seminarium

In april en mei worden zes open colleges Vredestheologie gehouden door het Doospgezind Seminarium. Het thema is 'Mennonite Innocence' (doopsgezinde onschuld). De colleges zijn zowel fysiek (5, 12 en 19 april in Utrecht, Amsterdam en Haarlem), als online (26 april, 10 en 17 mei). Geef u nu op.

Doopsgezinden vormen een van de 'historische vredeskerken'. Wereldwijd zijn ze bekend geworden door hun toewijding aan geweldloze vredesopbouw en herstelgerichte gerechtigheid. Ze worden geprezen om hun geloofwaardige en trouwe getuigenis van het centrale belang van vrede en gerechtigheid in de Hebreeuwse Bijbel en de Nieuwe Testamentische Geschriften, als een gemeenschap van waarachtig discipelschap en een minderheid met een geschiedenis van martelaren en gedwongen migratie.

Doopsgezinden zelf zijn geneigd zich bij dit verhaal aan te sluiten. Toch blijkt uit recente studies dat er geweld bestaat binnen deze wereldwijde gemeenschap, zowel in haar geschiedenis als in het heden; zowel geweld tegen anderen als onder haar eigen leden.

Deze serie colleges over 'Mennonite Innocence' wil zich richten op de verschillende dimensies van deze blinde vlekken: doopsgezinde betrokkenheid bij slavernij, kolonialisme, collaboratie met nazi-Duitsland, seksueel geweld en racisme. Dit is niet om deze vredeskerk te schandaliseren, maar veeleer om het bewustzijn bij zichzelf en anderen te vergroten, en om de vraag te stellen hoe om te gaan met schuldgevoelens uit het verleden en het heden, vooral als vredeskerk.

De onderliggende hypothese is dat wat een vredeskerk maakt niet alleen haar verdiensten zijn, maar minstens evenzeer haar zelfkritische verwerking van eigen wangedrag en morele overtredingen. 

De titel van de open colleges is ontleend aan het baanbrekende werk van Gloria Wekker: Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras (2016) in Nederland. Zij onderzoekt daarin de hartstochtelijke ontkenning van rassendiscriminatie en koloniaal geweld naast agressief racisme en xenofobie. Met toegang tot een cultureel archief, opgebouwd gedurende 400 jaar Nederlandse koloniale overheersing, trekt Wekker het Nederlandse raciale exceptionalisme fundamenteel in twijfel door het dominante verhaal van Nederland als een 'zachtaardige' en 'ethische' natie te ondermijnen.

Wat, als dergelijke paradoxen ook te bespeuren zijn in de vredeskerk van de doopsgezinden? 

Voor meer informatie en opgave klikt u hier.

Klik hier om de poster te bekijken van het college van 17 mei

vredestheologie college


Terug