> agenda

Agenda

 
30 mei 2022, 17:00 uur

Retraite over troost

Woodbrookershotel, Woodbrookersweg 1, Barchem

In het voor- en najaar worden twee retraites georganiseerd door het landelijk bureau van de Remonstanten over het thema ‘Troost’.

Troost: we hopen dat dat een einde zal maken aan het isolement waar het verdriet ons in heeft gebracht, en dat het ons leven dat tot stilstand is gekomen weer in beweging zal brengen.

We zoeken troost o.a. bij lotgenoten, in schoonheid, in gedachten - ja, waarin zoeken we het niet? Er is de troost van het geloof en die van de filosofie. Maar troost wekt ook argwaan (er is immers ook valse troost) en zelfs weerstand: 'mijn ziel weigert zich te laten troosten'. (Psalm 77:3)

Met behulp van (bijbel)teksten, gedichten, muziek en film proberen we te achterhalen wat troost is en wat ons troosten kan.

Praktische informatie:
Datum: 
   maandag 30 mei (17.00 uur) tot woensdag 1 juni (14.30 uur)
Plaats:       Woodbrookershotel, Woodbrookersweg 1 Barchem
Kosten:     € 340 pp; echtparen: € 315 pp
Leiding:    Johan Goud en Foeke Knoppers
Opgave:    Landelijk Bureau Remonstranten: 030-2316970 of info@remonstranten.org
Meer informatie: https://www.remonstranten.nl/blog/actueel/retraite-over-troost/

 

troost remonstranten


Terug