> nieuws

Nieuws

 
7 april 2022

Nieuws uit de Raad van Kerken

Van 13 t/m 18 maart bezocht een delegatie van de Raad van Kerken Griekse kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Op dinsdag 5 april overhandigde de Raad zijn bevindingen aan de Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Lees hier meer.

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert op (Stille) zaterdag 16 april een klimaatwandeling door Amsterdam-Oost, als variant op de Walk of Peace. Lees hier meer.

De Werkgroep Vluchtelingen nodigt u van harte uit om op zaterdag 14 mei in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van deze tijd. Het thema luidt: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uw geboden niet voor mij.’ Lees hier meer.

De reeks Oecumenische Bezinning gaat digitaal! Wie toch een gedrukt exemplaar wil ontvangen, kan dat eenvoudig in de webshop bestellen. Lees hier meer.

De eerste uitgave van OB in de nieuwe digitale vorm, nr. 69, biedt een overzicht van 35 jaar oecumenische inzet op het gebied van kerk en milieu. De uitgave heet Ongekende Jaren - 35 jaar inzet voor kerk en milieu, en is samengesteld door Kees Tinga. Lees hier meer

Raad van kerken


Terug