> nieuws

Nieuws

 
13 maart 2022

Een eigen boekje voor twee doopsgezinde ‘iconen’

Er zijn twee bijzondere boekjes verschenen die een kort overzicht geven van het leven van Jeltje de Jong (1932) en Jeltje Adema (1931). Beide vrouwen van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zijn van zeer grote betekenis geweest voor de gemeenschap. Lokaal én internationaal. Zondag 27 februari was de officiële overhandiging tijdens de kerkdienst van de DGA. 

Beide dames waren zeer verheugd toen zij aan het begin van 2021 benaderd werden door de kerkenraad om hun verhaal eens op papier te zetten. Jeltje de Jong is jarenlang actief geweest in het zendingswerk en reisde over de hele wereld. Zij voelde zich – na enig wennen – overal thuis. Haar boek heet daarom ook Jeltje Trijntje de Jong; bereisd maar overal thuis.
 
Ze accepteerde gewoon wat was, maakte er het beste van en droeg vol trots het doopsgezinde gedachtegoed uit. Vooral Indonesië heeft diepe indruk gemaakt. Het boekje geeft inzicht in de periode dat Jeltje in Amerika, Luxemburg en Duitsland levenservaring opdeed, die haar – tezamen met het doopsgezinde geloof – uiteindelijk voor tien jaar als zendelinge naar Indonesië bracht. 

Het verhaal van Jeltje Adema, levenspartner van juffrouw Haasje Buijs, kent daarentegen een meer Aalsmeers karakter. Samen met juffrouw Buijs leidde zij onder andere de Bindingkampen, de ouderenreizen en de zusterkringen, maar ook was ze hoofdleider van het Westhill-werk en gaf ze godsdienstlessen op basisscholen in Aalsmeer. De titel van haar boekje – Geef het kind wat des kinds is - is geen uitspraak van haarzelf, maar hét uitgangspunt van de Westhill-methode voor godsdienstonderwijs aan kinderen. 

Het verhaal van Jeltje de Jong werd geschreven door Joke van der Zee: 'Ik vond het een mooie opdracht en ook leerzaam, want leren van iemands leven is iets leren óver het leven.' 
Mandy van der Zwaard schreef het boekje over Jeltje Adema: 'Het was me een eer. Jeltje heeft zo’n positief stempel gehad op diverse generaties, zelfs tot op de dag van vandaag; bindingkampen, kringen, ze bestaan nog steeds.'

Aalsmeer boek


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl