>

Vacature

 
14 maart 2022

Doopsgezind Haarlem zoekt pastoraal diaconaal werker

De doopsgezinde gemeente in Haarlem heeft per 1 mei een vacature voor een pastoraal diaconaal werker (32-36 uur per week), die samen met onder meer predikanten en jeugdwerker de gemeente en haar leden/vrienden verder kan helpen. 

Het betreft een nieuwe functie, die ontstaat in verband met de aanstaande pensionering van de huidige maatschappelijk werker. Daarbij is ervoor gekozen om de functie uit te breiden, zodat er in het bijzonder aandacht komt voor ouderenpastoraat en crisispastoraat voor jongeren. Daarnaast is bijdragen aan het gemeentelijk opbouwwerk een belangrijk aandachtsveld, evenals het voortzetten en uitbouwen van de (maatschappelijke/diaconale) inzet in Haarlem en omgeving. 

De invulling van deze functie zal zich in de loop van de komende jaren in samenspraak verder ontwikkelen en vormen. De pastoraal diaconaal werker werkt nauw samen met de twee predikanten en de jeugdwerker van de gemeente. Verder maakt zij deel uit van het team van werkers, te weten kosters, administrateur en archivaris. Tot slot werkt zij samen met vrijwilligers; zoals de diaconessen, de commissie maatschappelijk werk en de kerkenraad.

Taken

 • Uitvoeren van ouderen- en bijzonder pastoraat, in overleg met predikant(en) en jeugdwerker;
 • Uitvoeren van diaconale taken t.b.v. individuele leden/vrienden, in samenwerking met de diaconessen;
 • Vormgeven en (mee) uitvoeren van gemeentelijk opbouwwerk, onder meer door het samenbrengen en begeleiden van ontmoetingsgroepen en (gespreks)kringen;
 • Vormgeven en uitvoeren van de jaarlijkse vakantieweek;
 • Vormgeven en uitbouwen van diaconaal werk t.b.v. bijzondere doelgroepen in het kader van oecumenische samenwerking in de stad (bijv. minima, vluchtelingen/statushouders, daklozen, studenten). 

Achtergrond
De pastoraal diaconaal werker beschikt over:

 • Tenminste een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van agogisch werk, pastoraat en/of theologie;
 • Ervaring in het werken met ouderen/bijzondere doelgroepen;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Creativiteit en vernieuwingsenergie;
 • Het vermogen tot samenwerken met zowel professionals als vrijwilligers van binnen en buiten onze gemeente;
 • Een doopsgezinde achtergrond of affiniteit hiermee. 

Praktische informatie

 • Salariëring vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Er is een eigen werkplek met spreekruimte beschikbaar in ons kerkgebouw in het centrum van Haarlem. Daarnaast vinden werkzaamheden onder meer plaats bij mensen thuis en op andere locaties.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij Lieuwe Koopmans, voorzitter van de sollicitatiecommissie: tel. 06 109 22 879.
Solliciteren kan tot uiterlijk 30 maart 2022 door middel van het sturen van een motivatie + c.v. naar: administratie@doopsgezindhaarlem.nl


Terug