> agenda

Agenda

 
9 maart 2022, 19:30 uur

Lezing 'De kruisdood van Jezus: struikelblok of springplank?'

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden

Fulco van Hulst promoveerde op een onderzoek naar de interpretatie van Jezus’ dood aan het kruis vanuit het perspectief van de vredeskerken. In zijn lezing zal hij ons meenemen langs de opmerkelijkste interpretaties van de kruisdood in de Westerse kerkgeschiedenis.

Hij zal betogen dat de bewering dat de kruisdood van Jezus een door God georkestreerd plan was om de mens te verlossen van de schuld van de zonde, is aan te merken als een vorm van ‘fake news’. Maar is Jezus’ dood dan voor niets geweest? Of is er een andere uitleg denkbaar?

Fulco van Hulst (1973) is docent praktische theologie en ethiek in pastoraat aan het Doopsgezind Seminarium. Hij promoveerde op 11 september 2019 aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Zijn proefschrift is getiteld: Vrede hebben met het kruis van Christus - Onderzoek naar een soteriologie vanuit dopers perspectief. (Soteriologie is de leer over de redding van de mens.)

Wat: Lezing Fulco van Hulst
Waar: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer: woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur
Voor wie: iedereen is welkom
Entree: € 5,00

Voor meer informatie: www.doopsgezindenleeuwarden.nl,
koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73
Graag opgeven bij bovenstaand tel. nr of email adres

lezing Fulco van Hulst


Terug