> agenda

Agenda

 
7 april 2022, 20:00 uur

Sessie voor de Ziel: De dialoog van de vrijheid

Werkelijk vrij zijn. Wie wil het niet? Toch zijn we het maar zelden. Ook al leven we in een zogenaamd vrij land, we zijn gebonden door tal van boeien, al dan niet zelf gecreëerd of veroorzaakt, of gegeven door de omstandigheden.

Is vrijheid in onze maatschappij überhaupt mogelijk? Of zijn we gevangenen van de verwachtingen die onze cultuur ons oplegt? Hoe zou het zijn als we vrijheid zien als ‘vrijheid van de geest’, die bereikt wordt door een kritische dialoog - innerlijk en met elkaar - over de spanning tussen verwachtingen en waarden? 

Volgens Joke Hermsen hebben we rust, reflectie, aandacht en betrokkenheid nodig om die dialoog te voeren. In deze Sessie van de Ziel gaan we hierin 'oefenen'…

Deze Sessie voor de Ziel zal geleid worden door ds. Jeannette den Ouden. U kunt zich opgeven via bijgaand formulier.

Het essay van Joke Hermsen plaatsen we in de weken voor deze Sessie voor de Ziel op onze website. 

Sessies voor de Ziel


Terug