> nieuws

Nieuws

 
14 februari 2022

Sessies voor de Ziel voorjaar 2022

Ook dit voorjaar zijn er weer Sessies voor de Ziel. Dit zijn digitale bijeenkomsten (via het programma ZOOM), met elke keer een ander thema en gespreksleider. Zet de data alvast in uw agenda. Meer informatie en mogelijkheden voor opgave volgen in de komende weken.

Donderdag 3 maart (20:00-21:30): Wat neem je mee
Met Tammo van Hoorn, over traditie en overlevering a.d.h.v. de overdenking van Arjen Broers over het jaarthema Nieuw Doopsgezind Peil. Meer informatie vindt u hier.

Donderdag 7 april (20:00-21:30): De dialoog van de vrijheid
Met predikante Jeannette den Ouden, over hoe normaal vrijheid eigenlijk is, a.d.h.v. een essay van Joke Hermsen.

Donderdag 21 april (20:00-21:30): Erfgoed, al goed
Over voorwerpen en interieurs van vermaningen in Nederland, met afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catherijneconvent in Utrecht Anique de Kruijff, over het belang van erfgoed.

Donderdag 19 mei (20:00-21:30): De Bijbel. Inclusief lezen
Met predikante Essemie van Dunné, over geloof, diversiteit en lhbtqi+. Zijn de verhalen anders als je ze queer leest?

Sessies voor de Ziel


Terug