> nieuws

Nieuws

 
31 januari 2022

Nieuw toneelstuk Korneel Roosma

In het jaar 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassenendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment geeft aanleiding om met elkaar 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in Nederland, en waar ook ter wereld, de reformator Menno Simons centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen op de een of andere manier onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen. 

De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Wij vinden het tijd om daar - na al die eeuwen - verandering in te brengen. Haar verre achter-, achter- , achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons immers vast wel het een en ander te zeggen, en misschien geeft ze ons ook ideeën voor deze tijd om over na te denken. 

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Korneel Roosma heeft geprobeerd beide vrouwen een stem en een gezicht te geven, in de vorm van een toneelstuk. Sikke Roosma zorgt voor de het decor en het geluid. Het stuk duurt ongeveer 75 minuten, heeft geen pauze en is geschikt voor een middag- of avondprogramma in een (doopsgezinde) gemeente. 

Het toneelstuk gaat op 18 september 2022 in première voor genodigden. 

Heeft uw gemeente belangstelling voor een optreden, dan kunt u ons boeken voor een datum daarna, via e-mail: s.r.roosma@gmail.com.
De kosten voor de opvoering bedragen € 275,- exclusief reiskosten à € 0,25/km vanaf Stiens. 

Klik hier om de flyer te openen.

toneelstuk Korneel Roosma Geertruydt Jansdochter Hoyer


Terug