> agenda

Agenda

23 maart 2022, 09:30 uur

Eerste preektocht in Damwoude

Sionskerk, Haadwei 127, Damwoude

Tijdens deze dag maken predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten en voorgangers een preek. 

Programma

09.30-10.00 uur: Sionskerk te Damwâld (Ontvangst met koffie & thee)
10.00-12.00 uur: Sionskerk (Werkcollege, preekvoorbereiding)
12.00-13.00 uur: Sionskerk (Lunchpauze)
13.15-14.15 uur: Doopsgezinde kerk Dantumawoude (Deelnemers houden hun preek(je))
14.30-15.30 uur: Benedictuskerk Dantumawoude (Deelnemers houden hun preek(je))
15.30-16.00 uur: Benedictuskerk Dantumawoude (Reflectie en sluiting)

Voor meer informatie, lees ook:
https://www.rtvnof.nl/eerste-preektocht-door-de-friese-wouden/554049/

preektocht


Terug