>

Nieuws

 
31 januari 2022

'Jezus, ons fundament'

'Nu elck syn sin' - maar wel de kast uit.

In de NRC stond dit najaar een ingezonden briefje met de opmerking dat christelijke kerken liever over God spreken dan over Jezus. Want dat is een lastpak, een extremist, een linkse vogel. Ik heb het gevoel dat die opmerking niet onjuist is. Dat is vooral voor ons doopsgezinden een treurige waarneming. Jezus is immers ons fundament? Daarbij komt nog dat het christelijk geluid in onze samenleving - wat heet, in de hele wereld - vooral door politiek rechts, en hand in hand met religieus rechtszinnig, wordt bepaald.

Maar Jezus moest niets hebben van de rechtsgeleerden, van de Farizeeërs. Die de straat niet overstaken om het slachtoffer op straat te helpen, die de eerste steen wilden gooien, die luidop baden om God te vleien. Zij hadden en hebben van Jezus niets begrepen. Jezus was barmhartig, wist van omzien naar de ander, prees de Samaritaan, was vergevingsgezind en had geen vooroordelen.

Jezus zou in deze tijd opkomen voor de seksueel anders-georiënteerden, zoals homo’s en transgenders; hij zou opkomen voor vrouwenrechten; hij zou voor goed geregelde abortus zijn en euthanasie; hij zou ons uitdagen om de armoede aan te pakken, het vluchtelingenvraagstuk en natuurlijk ook het klimaat.

Juist in deze tijd kunnen wij in Jezus’ naam opstaan en spreken. Wat heet, móeten wij in deze tijd opstaan en spreken, om de 'christelijke talibaan' in ons land en in de wereld van repliek te dienen.

Tekst: Otto Bleker
Beeld: De Barmhartige Samaritaan - PxHere


Terug