> nieuws

Nieuws

 
28 januari 2022

Advies corona 28 januari

Hoewel de coronabesmettingen nog sterk stijgen, zijn op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari een aantal versoepelingen aangekondigd. Deze zijn ook van belang voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. 

De ADS volgt in haar adviezen het CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken):

Fysieke bijeenkomsten zijn weer mogelijk, mits gemeenten zich houden aan de 1,5 meter afstand en de basisregels: blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest. We vragen gemeenten zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij uw gemeenschap.

Voor fysieke bijeenkomsten, ook voor kerkdiensten, gelden de volgende adviezen:

  • De wettelijk verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.
  • Overweeg om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen binnen het gebouw kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Geef elkaar de ruimte.
  • Werk met vaste plaatsen.
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • Zoek bij kerkdiensten niet de grenzen van de mogelijkheden op en houd rekening met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw.
  • Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken, en op ingetogen wijze te zingen.

Het verzoek aan kerken is om naast fysieke bijeenkomsten ook digitale bijeenkomsten aan te blijven bieden.

Andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hiervoor gelden de hierboven genoemde basisregels.

Voor jeugd- en jongerenwerk gelden de regels zoals op scholen. Het mag weer, maar let hierbij goed op de basisregels zoals eerder genoemd. Speciale aandacht is er in dit geval voor de quarantaineregels: deze zijn versoepeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Corona advies


Terug