> nieuws

Nieuws

 
24 januari 2022

Van oergraan tot Mennobrood

De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek en Stichting Ekspedysje Wytmarsum willen het verhaal Van oergraan tot Mennobrood vastleggen, samen met u.

Achtergrond
Na eeuwenlange gedwongen omzwervingen is het oergraan terug waar het is ontstaan; de graancirkel is rond. Op de grond van Menno Simons’ geboorteplaats Witmarsum groeide naar verwachting 500 jaar geleden het voedzame graan Turkey Red Wheat. Sinds 2018 groeit dat graan opnieuw in Witmarsum. Het brood dat ervan wordt gebakken noemen we in het Fries Menno’s bôle, en dat begint nu aan een nieuwe reis - deze keer vrijwillig - over de wereld. Ambachtelijk bereid en een inspiratie voor velen.

Het verhaal van Menno’s bôle komt voort uit de overtuiging van de mennonieten dat we de aarde te leen hebben en er goed op moeten passen. Dit past helemaal bij de actuele inzichten van een duurzame levensstijl met gezonde ambachtelijke streekproducten.

Het verhaal Van oergraan tot Mennobrood sluit goed aan bij het vorige doopsgezinde jaarthema ‘Thuis op aarde’, met daarin de centrale vraag hoe wijzelf, met onze bescheiden mogelijkheden,een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen.

Het boek
Aan het eind van het project ligt er een boek over de 500 jaar lange reis van het oergraan over de wereld, dat in 2018 terugkwam in Witmarsum. Het verhaal heeft als doel meer mensen interesse te laten krijgen in de historie van Witmarsum, en hoe we kennis en vaardigheden uit het verleden kunnen toepassen als oplossingen voor een duurzamere toekomst.

U kunt als doopsgezinde gemeente het boek mede mogelijk maken, door voor uw gemeente(leden) boeken via voorintekening te reserveren. Na verschijning kunt u die dan uitdelen.

Voor meer informatie, kijk op de website: stichtingekspedysjewytmarsum.frl/

boek Mennobrood Turkey Red Wheat


Terug