> nieuws

Nieuws

 
17 januari 2022

Advies corona 14 januari

Op 14 januari kwam het kabinet met een aantal versoepelingen ten opzichte van de lockdown die sinds 19 december van kracht was. Er komt weer wat ruimte, maar tegelijkertijd zijn de besmettingscijfers reden tot terughoudendheid. De ADS vraagt die terughoudendheid ook van gemeenten.

De ADS volgt de adviezen die zijn opgesteld door het CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken).

De ADS doet een beroep op kerken en gemeenschappen om voor kerkdiensten en activiteiten een digitaal alternatief aan te bieden of deze af te gelasten.

Mocht u er toch voor kiezen om fysieke bijeenkomsten doorgang te laten vinden neem dan de volgende adviezen ter harte:

  • Overweeg om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen binnen het gebouw kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Geef elkaar de ruimte.
  • Werk met vaste plaatsen.
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • Zoek bij kerkdiensten niet de grenzen van de mogelijkheden op en houdt rekening met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. 

Voor jeugd- en jongerenwerk zijn de mogelijkheden verruimd. Voor jongeren zijn georganiseerde activiteiten buiten en binnen mogelijk. Leeftijd, groepsgrootte en tijdsbepaling (voor 17 uur) zijn vervallen. Het mag geen evenement zijn. Voor jongeren vanaf 18 jaar is bij binnenactiviteiten een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Let ook op de bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5m afstand.

Koren en cantorijen mogen weer repeteren. Deze vallen onder de cultuur-en kunstbeoefening voor amateurs. Wel is een CTB (coronatoegangsbewijs) verplicht.


Terug