> nieuws

Nieuws

 
10 januari 2022

Da. Hanneke Zuidema overleden

In de zeer vroege morgen van 17 december is in haar huis in Bennekom overleden em. da. Hanneke Zuidema. Zij is 98 jaar geworden.

Hanneke koos de studie die volgens haar vader het moeilijkste was, het langst duurde en later het minst zou opbrengen: theologie. Ze studeerde eerst in Groningen, later aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. Daar zat ze tussen de mannenbroeders, zoals ze hen noemde. Ze was huns gelijke, maar hoorde er toch niet helemaal bij. Zoals ze ook daarna, toen ze in 1951 predikant werd, een uitzondering was. Want hoewel Anne Zernike al in 1911 als eerste vrouwelijke predikant de kansel besteeg, was het in de jaren 50 nog steeds niet gewoon dat vrouwen predikant werden en al helemaal niet dat ze in hun eentje de pastorie bewoonden.

Het grootste plezier haalde Hanneke uit het vertellen van verhalen over haar leven als dominee. Over de vloekende voorzitter van de kerkenraad in haar eerste gemeente, Irnsum-Poppingawier, waar ze op haar 28e begon. Over ijzige schaatstochten en glibberige ritjes op de solex door het besneeuwde Friese land. Maar ook over de eenzaamheid van een jonge predikante die er moest zijn bij rouw en verdriet, terwijl ze daar zelf nog niet tegen bestand was. 

Vanaf 1954 trok ze oostwaarts, naar de gemeenten Veendam en Stadskanaal, waar de penningmeester zijn eigen ideeën had over salariëring van predikanten en de Groninger boeren haar voorzagen van koffie en boterhammen met spek. 

Via Joure, in het vertrouwde Friesland, kwam ze uiteindelijk in 1974 in de  Arboretumkerk, waar ze tot haar pensioen predikant bleef. Ze had het er goed. Ze kampeerde met de jeugd, bakte pannenkoeken en wist kinderen én volwassenen te boeien en te inspireren met haar verhalen en persoonlijke uitleg van de bijbel. 

Hanneke ging graag met jonge mensen om. Tot lang na haar pensioen onderhield ze contacten met studenten uit het studentenpastoraat. Haar preken waren inspirerend, levendig en actueel. Toen we met Pinksteren 2020 in de Arboretumkerk vierden dat da. Hanneke Zuidema 70 jaar geleden proponent werd, kreeg ze een mand vol kaarten en brieven van mensen die door haar gedoopt waren of andere mooie herinneringen aan haar bewaarden. Het deed haar goed.

Hanneke Zuidema hield van mensen om haar heen, van reuring en mooie gesprekken. Tot op het laatst leefde ze intens mee met de gemeente, kwam ze regelmatig naar de vieringen en kreeg ze veelvuldig bezoek van mensen uit haar wijk. Toch viel de eenzaamheid haar zwaar, net als de twijfels en de vragen over leven en geloof die kwamen in de stilte van de nacht en die haar konden bezwaren. 

Op 27 december namen we in kleine kring van familie, vrienden en gemeenteleden afscheid van Hanneke Zuidema in haar eigen, vertrouwde Arboretumkerk. Als tekst koos de familie de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. We hebben in liefde afscheid genomen van deze inspirerende, markante vrouw. 

Tekst: Jeannette den Ouden
Beeld: Ilse Leeuwerik


Terug