>

Nieuws

 
7 januari 2022

Kunst als medium voor duurzaamheid

Bij de Arboretumkerk in Wageningen vinden wij het belangrijk om een beeld te vormen hoe wij als vrijzinnige en doopsgezinde gemeente een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het denken en doen inzake duurzaamheid. Wij denken dat die bijdrage niet bestaat uit het elkaar wijzen op wat je wel en niet moet doen, zoals vliegen of vlees eten. Wij denken dat de toegevoegde waarde van een vrijzinnige kerk ligt in het onder de aandacht brengen van fundamentele waarden en principes die een meer duurzame levensstijl kunnen bevorderen.

Het gaat dan om principes als de relatie tussen mens en natuur, het stellen van grenzen, wijsheid vanuit een dieper weten, liefde en verbinding met mensen en al het leven. Maar we realiseren ons ook dat mensen tegenwoordig veel informatie krijgen, en dat deze informatie overwegend rationeel georiënteerd is: je moet iets tot je nemen, begrijpen, verwerken en mogelijk in handelen omzetten. Wij denken dat er ook andere vormen zijn om elkaar te motiveren, zoals vanuit de kunst. 

Daarom hebben wij Nynke Laverman als kunstenaar en zangeres uitgenodigd om namens de Arboretumkerk op te treden. Zij heeft zeer eigentijdse muziek en liedjes die heel goed in onze benadering van duurzaamheid passen. De liedjes gaan bijvoorbeeld over de mens-natuur verhouding, of je verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige generaties. Zij is momenteel best populair, ook onder jongeren.

Het optreden was een groot succes. De zaal in Theater Junushoff (200 plaatsen) was vol en wij zagen dat minstens 50% van de bezoekers niet aan onze kerk gerelateerd was. Na het optreden van Nynke hadden wij een panel georganiseerd bestaande uit Nynke zelf, een wetenschapper (Louise Vet), een 'klimaat'jongere (Riemer Brandsma) en een predikante/theologe (Jeannette den Ouden). Iedereen was het er over eens dat zang (en kunst in het algemeen) een andere snaar raakt dan informatie en zo verbindend en motiverend kan werken. Ook was het boeiend te horen dat vanuit de vier panelleden weliswaar de benadering van duurzaamheid anders is, maar dat de diepere drijfveren hetzelfde zijn, namelijk zorg om de aarde en de daarvan afhankelijke medemens.

Uit de zaal kwam de opmerking van een jongere die tamelijk moedeloos werd van de beperktheid van haar eigen handelingsperspectief ten opzichte van de schijnbaar onafwendbare bedreigingen. Louise reageerde als wetenschapper dat er juist nu behoefte is aan jongeren om mee te werken aan meer duurzame productiemethoden en het in stand houden van de biodiversiteit. Riemer is klimaatambassadeur van Wageningen en vertelde hoe hij bijdraagt aan lokale activiteiten gericht op een klimaatneutrale gemeente en de inzet van jongeren en PR op de middelbare school waar hij op zit. Jeannette legde de nadruk op het praten en samenwerken met anderen ('je hoeft het niet alleen te doen') en het putten van hoop uit de veerkracht en schoonheid van de natuur. 

Waarschijnlijk was het voor velen nieuw dat ook kerken (ofwel deze vrijzinnige kerk) een bijdrage willen en kunnen leveren aan activiteiten om iets te doen aan de klimaatproblematiek en de afname van de biodiversiteit. Mogelijk kan dit leiden tot meer samenwerking met andere organisaties in de samenleving. 

Tekst: Jeannette den Ouden en Jan Joost Kessler
Beeld: Nynke Laverman

In het februarinummer van het magazine Doopsgezind NL zal er een groot interview verschijnen met Nynke Laverman. Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten. 


Terug