> nieuws

Nieuws

 
24 december 2020

God die in mensen woont

Zusters en broeders,

We zagen de beelden afgelopen zaterdag of liepen er misschien zelf wel tussen: de mensenmassa’s in winkelstraten en -centra. Voordat de nieuwe lockdown zou worden afgekondigd gingen mensen nog snel winkelen. Voor velen onder het mom dat ze kerstinkopen moesten doen.

Als doopsgezinden hadden we eigenlijk tegen het winkelend publiek moeten zeggen dat de kerstboodschap heel ergens anders te vinden is. Ook al is dat deze Kerst weer niet in een kerkgebouw. 

Het is opnieuw een teleurstelling. De afgelopen weken is in gemeenten veel tijd en energie besteed aan het bedenken van alternatieve scenario’s voor kerstvieringen omdat het erop leek dat we, weliswaar met weinig mensen, konden samenkomen. Na de persconferentie van zaterdag konden die scenario’s in de la verdwijnen. Opnieuw werd op de kerken een beroep gedaan om te sluiten. Aan dat appel is door veel doopsgezinde gemeenten gehoor gegeven. Plannen zijn omgegooid, nieuwe ideeën werden razendsnel uitgewerkt. Het geeft aan dat er élan en geestdrift in onze geloofsgemeenschap aanwezig is.

En dat is goed nieuws. Want ook al zijn de kerkgebouwen dicht met Kerst, de boodschap die we te vertellen en uit te dragen hebben gaat toch de wereld in. Via livestreams, Zoom of YouTube proberen we, vanuit gemeenten en vanuit de ADS, weer velen te bereiken met het verhaal van God die in een kind geboren wordt. Met het verhaal van God die in mensen woont.

Het verhaal van de geboorte van Jezus wil onze ogen openen om in ieder mens het gezicht van God te ontdekken. 
Het wil ons wijzen op het waardevolle van ieder mensenleven, het kwetsbare ook. Het lijkt ons te willen zeggen: kijk uit met de mens, want in iedere man, in iedere vrouw, in ieder kind heb je met een geheim, met iets waardevols van doen. Laten we zorgvuldig met elkaar om gaan, in je gezin, met dierbaren, in de gemeente, op school, op het werk …  Zie in de ander iets van een wonder, het levensgeheim, God zelf misschien, ook al doet veel in hem of haar je juist níet aan God denken.

Laten we in Godsnaam voorzichtig zijn met elkaar. Ook straks in het nieuwe jaar.

Ik wens u allen mooie kerstdagen en een barmhartig en liefdevol 2022.

Tekst: Machteld Stam-Timmer
Beeld: Mick Haupt


Terug