> nieuws

Nieuws

 
10 december 2021

Nieuwe website en huisstijl ADS

Acht jaar geleden is de ADS begonnen aan een traject om gemeenten en organisaties zo goed mogelijk te faciliteren en is een gezamenlijke website gebouwd. Zo kwam er een eenduidige stijl die zowel in de verschillende bladen en de nieuwsbrief, als op de ADS-website, terugkwam. Het is goed om te constateren dat zoveel gemeenten hiermee geholpen zijn en nu op de website aangesloten zijn. Dit willen we graag behouden, maar we willen het gaan verstevigen. Hiervoor is een nieuwe website noodzakelijk. We moet met onze tijd meegaan en er kan en moet zoveel meer.

Deze nieuwe website wordt op dit moment gebouwd. Het liefst willen we dat iedereen de nieuwe website omarmt, dus overgaat naar de nieuwe website. En dat zullen we gemakkelijk maken. De huidige functionaliteit zal blijven: het eenvoudig delen van nieuws en het eenvoudig maken en toevoegen van eigen nieuws. Ook blijft de ADS contactpersoon die faciliteert en ervoor zorgt dat alles goed loopt. 

Omdat vernieuwing ook vragen en opmerkingen oproept zullen we Doopsgezind Nederland niet voor een voldongen feit stellen. Begin volgend jaar zal de ADS drie regionale bijeenkomsten organiseren waarin we zullen laten zien wat de plannen zijn, wat we van jullie verwachten, en wat jullie van ons kunnen verwachten. Bij deze bijeenkomsten zullen mensen van het internetbureau dat de website bouwt, en mensen van het ADS-bureau, aanwezig zijn om jullie te ondersteunen bij de transitie.

Na deze bijeenkomsten kan elke gemeente en organisatie een eigen afweging maken. De ADS zal ondersteuning aanbieden aan individuele gemeenten en organisaties bij het overgaan naar de nieuwe website. Als de website gereed is zal deze gepresenteerd worden, en begint het traject van het aansluiten van alle gemeenten op het nieuwe systeem. Richting de komende zomer zal de ADS nogmaals een drietal regionale bijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten zullen over praktische zaken gaan: hoe werkt de website en hoe kan iedereen die zo goed mogelijk gebruiken.

Met het vernieuwen van de website hangt ook de ontwikkeling van een huisstijl samen. Iets dat heel Doopsgezind Nederland verbindt. Deze nieuwe huisstijl zal terugkomen op de website, in alle bladen, in alle correspondentie en op verdere doopsgezinde uitingen. Deze huisstijl is in ontwikkeling en zal gepresenteerd worden zodra de website klaar is.

Op deze manier hopen we met zijn allen weer wat beter voorbereid te zijn op de toekomst. Want uiteindelijk hébben we de toekomst! Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen zijn die niet kunnen wachten tot de bijeenkomsten in het voorjaar, dan kunt u contact opnemen met kalle.bruesewitz@ads.nl of carlien.pels@ads.nl .

nieuwe website huisstijl


Terug