> nieuws

Nieuws

 
8 december 2021

Advies corona vanaf 8 december

In de basis blijven de adviezen die de ADS afgelopen 26 november aankondigde van kracht.

 • De ADS doet een dringend beroep op kerken en gemeenschappen om activiteiten na 17:00 ’s middags te verplaatsen, af te gelasten of een digitaal alternatief aan te bieden. Ook wordt dringend geadviseerd om in het algemeen (ook voor 17:00) de mogelijkheden van digitale vieringen in overweging te nemen, om zo het fysieke kerkbezoek tot het minimum te beperken.
 • Dit advies geldt uitdrukkelijk ook voor de kerstperiode. Het verzoek is om kerstnachtdiensten geen doorgang te laten vinden. Hiervoor zijn alternatieven te verzinnen. Ook kinderkerstfeesten vallen hieronder.
 • De ADS zal online vieringen, bezinningsmomenten en kerstverhalen blijven aanbieden, als aanvulling voor alle initiatieven vanuit de gemeenten. Bekijk regelmatig onze website voor meer inspiratie.

De belangrijkste punten uit het eerder gegeven advies zijn:

 • Veiligheid van de bezoekers in de kerken waarborgen. Aangezien het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten, adviseert de ADS om in de kerken 1,5 meter afstand te handhaven. Dit is ook wettelijk verplicht.
 • De mondkapjesplicht geldt voor alle publieke binnenruimten. Ondanks dat kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert de ADS nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw, en bij verplaatsingen binnen het gebouw, kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen.
 • Zoek bij kerkdiensten niet de grenzen van de mogelijkheden en houd rekening met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw.
 • Er mogen maximaal vier mensen bij elkaar komen. Dit heeft gevolgen voor groeps- en kringwerk bij mensen thuis. De ADS adviseert dit soort groepen online te organiseren of uit te stellen.

Buiten dit advies is er extra aandacht voor de basisregels:

 • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog
 • Thuisblijven en testen bij klachten
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
 • Elkaar de ruimte geven
 • Placering in het kerkgebouw
 • Hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen
 • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat daarbij onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie rijksoverheid.nl/corona)

corona advies


Terug