> nieuws

Nieuws

 
12 november 2021

Saapke van der Meer proponent

Afgelopen donderdag, 4 november, is zr. Saapke van der Meer met veel genoegen geslaagd voor haar proponentexamen aan het Doopsgezind Seminarium. Haar scriptie draagt de titel: Is een migrant onze naaste? Onderzoek naar de samenhang tussen naastenliefde en migratie aan de hand van de theologen Wolterstorff, Volf, Borgman en Nagy.

Van der Meer (1963) begon haar theologische opleiding met de studie HBO-theologie aan de NHL in Leeuwarden. Zij volgde deze opleiding in deeltijd en werkte daarnaast bij de Rabobank in Drachten. Na de premaster gevolgd te hebben begon zij in september 2011 met de driejarige masteropleiding theologie (in deeltijd) aan de Vrije Universiteit.

In 2011 begon zij als voorganger van de Doopsgezinde Gemeente Buitenpost, waar ze bleef tot 2018. Later dat jaar volgde een aanstelling binnen de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk. Op deze wijze combineerde zij werk en studie.

Saapke van der Meer was lange tijd student-vertegenwoordiger in het College van Curatoren. Daarnaast volgde zij vele cursussen, nationaal en internationaal, en is zij een van de trekkers van de studiegang Soul of Leadership waar 23 doopsgezinde predikanten bij betrokken zijn.

Seminarium Saapke van der Meer


Terug