> nieuws

Nieuws

 
9 november 2021

Correctie berichtgeving Trouw

‘Kerken willen compensatie hoge energieprijs eerlijk verdelen’, kopte dagblad Trouw dinsdag 28 oktober op de voorpagina. In het artikel wordt gesproken over een plan dat kerken de € 400 compensatie die huishoudens krijgen voor de hoog oplopende energieprijs in een fonds willen storten, om op die manier het geld terecht te laten komen bij de huishoudens die het het hardst nodig hebben.

Een sympathiek idee, dat volgens het stuk al besproken is in de Raad van Kerken. Maar dat is een misverstand. Het plan is er inderdaad, en het wordt breed gedragen door predikanten en geloofsgemeenschappen, ook door doopsgezinden. Maar de praktische bezwaren waarover in het artikel gesproken wordt, zijn reëel. Daarom is het plan nu nog een sympathiek idee en ligt de belofte er dat de Raad van Kerken er op korte termijn serieus naar gaat kijken. Verder dan dat is het plan nog niet.


Terug