> nieuws

Nieuws

 
19 oktober 2021

Oorlog is in strijd met de wil van God

De campagne 'Oorlog is in strijd met de wil van God' is gelanceerd door Church and Peace.

In 2022 wordt in Duitsland de Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden. Vertegenwoordigers van ongeveer 350 kerken komen van 31 augustus tot 8 september 2022 in Karlsruhe bijeen. Zij vertegenwoordigen meer dan 500 miljoen christenen uit meer dan 120 landen. Ook vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap doen mensen mee, onder wie afgevaardigde Iris Speckmann.

Vredesorganisaties, christelijke instellingen en stemmen uit de oecumenische gemeenschap doen bij deze gelegenheid een vredesoproep aan de kerken.

Het doel van de oproep is dat de kerken hun standpunten over kernwapens, wapenexport en militaire budgetten in aanloop naar de Assemblee duidelijk maken, moedig bijdragen aan de kerkelijke en publieke discussie, de dialoog zoeken met de achterban en om duidelijke eisen te stellen aan politici.

De ondertekenaars willen er ook voor zorgen dat de kerken zich volledig inzetten voor de vele belangrijke oecumenische en kerkelijke vredesinitiatieven.
 www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022.

oorlog church and peace


Terug