> nieuws

Nieuws

 
15 oktober 2021

In memoriam: Henk Blom

Tekst: Jaap Schiere, Doopsgezind WereldWerk / ADS

Op 1 oktober jl. is Henk Blom, na een actief en betrokken leven, rustig gestopt met ademhalen. Hij was al geruime tijd ziek. Henk zal gemist worden en herinnerd als medepelgrim, vriend, lieve man, papa en opa.

Voor de ‘H’ van Henk zou ik het liefst samen met hem een mooie letter uitzoeken, met of zonder schreef. Henk was estheet en graficus. Die onbekende kant kwam altijd weer tevoorschijn bij onze betere momenten van ontspanning: kleuren en letters op een menukaartje, een bierviltje en zeker ook op vredesposters en spandoeken.

Henk was vormingswerker en dat sprak altijd weer uit zijn manier van vergaderen en organiseren. In alle gevallen ging bij hem gevoel en gemeenschapsbelang voorop: ethiek van vrede. Het ging daarbij om de hele schepping. Ik weet niet of ik hem ooit heb horen theologiseren, of heb horen praten over God. Hij voelde zich daarin ook wel te kort schieten, maar samen leerden we dat hij daarmee geheel paste in de traditie van mensen als Menno en Franciscus (om er maar een paar te noemen). 

In Henk had ik een unieke medepelgrim op de weg van Gerechtigheid en Vrede. Velen zullen dat net zo hebben ervaren. Getuigen daarvan waren de vele kaarsen die door vertegenwoordigers van de vredesbeweging en verwante organisaties werden ontstoken bij de dankdienst voor zijn leven, vorige week donderdag in de Zwolse vermaning.

Niet alleen in de denkbeeldige keuze van een mooie letter H, maar ook bij het werkelijk schrijven van deze tekst voel ik grote emotie en verlies. Nooit deed ik vergeefs een beroep op Henk om mij te helpen denken bij stijl en redactie van ‘stukjes’ die ik gevraagd werd te schrijven. 

Als medepelgrims, familie, dochters Maaike, Annelieke, Saskia, moeder Tineke (in goede herinnering) en nu zeker Coot en Jens, zijn we gezegend in de herinnering van deze mens.


Terug