> nieuws

Nieuws

 
15 oktober 2021

In memoriam: Gerrit van den Nieuwendijk

Tekst: Jaap van Kampen, oud-jeugwerkcoördinator ADS

‘Gerrit is dood.’ Zo stond het in De Orkaan. Daaronder een uitgebreid verhaal over zijn inzet voor de buurt. Kenmerkend was de volgende zin: ‘Al snel bleek dat hij dingen gedaan kreeg met een kracht die terloops oogde, maar die onweerstaanbaar was.’ Het artikel besteedde verder aandacht aan de manier waarop hij kinderen motiveerde en inspireerde om ‘hun gevoel over de oorlog om te zetten in tekst’.

Gerrit ten voeten uit. Zo kende ik hem ook: mijn dierbare collega bij de Doopsgezinde Jeugd Centrale en later het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw. Gerrit was een jeugdwerker zoals je zelden zag: altijd zichzelf, niet benauwd of voorzichtig. Hij stapte overal op af, onvermoeibaar en zonder kapsones. Daarom kon hij met iedereen uit te voeten en zij met hem. 

Ik moet daarbij vooral denken aan de manier waarop hij een asielzoekerscentrum of gevangenis binnenliep. Geen schroom, maar gedreven door oprechte belangstelling en vuur voor de goede zaak. Gerrit stond aan de wieg van Over de Muur, een bezoekproject aan de gevangenis. Zo knoopte hij mensen van binnen en van buiten aan elkaar. Zo ook toen de DJC samen met het doopsgezind kampwerk (AKC) kampen voor AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) organiseerde, samen met doopsgezinde jongeren. 

Hij gaf het goede voorbeeld: wees onbevangen en vind niks gek, zet door, ook al zetten mensen vraagtekens bij wat zij noemden ‘professionaliteit’. Daar had Gerrit lak aan, hij deed wat moest, linksom of rechtsom. In De Orkaan stond een foto met Gerrit als kartrekker. Dat was hij!
Ruim dertien jaar heb ik met hem samengewerkt. We vormden samen met Hero Kwint een drietal dat op de zolderverdieping van de ADS kantoor hield. We vulden elkaar aan, hadden alle drie onze kwaliteiten. Maar onverschrokkenheid, daar was Gerrit het beste in. 

Lange tijd heeft de DJC samen met andere kerkelijke jongerenorganisaties jeugd- en werkmappen uitgegeven. Gerrit schreef zijn vingers blauw: artikelen, verhalen en niet te vergeten de vele gedichten, waarin zijn geloof en hoop oplichtten. En zijn liefde. Gerrit was geen kankeraar, hij zag overal kansen en menselijke mogelijkheden. Hij hield van mensen en gelukkig hebben we dat geweten!

Lieve Gerrit, boven het overlijdensbericht stond een uitspraak van Gustav Landauer, een anarcho-communist: ‘De doden leven en met hen de dromen die hen hebben gedragen.’ Je kunt er zeker van zijn dat je een groot deel van die dromen hebt waargemaakt.


Terug