> nieuws

Nieuws

 
14 oktober 2021

Bloembollen actie

In de week van 17-24 oktober delen de basisschoolkinderen van Ameland 6400 bloembollen uit aan mensen die fleur en vrolijkheid kunnen gebruiken. De kinderen ontvangen deze bollen van de Amelander kerken. Zij krijgen hiervoor financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân.

Deze zomer deed de Provincie Fryslân een oproep: verzin een impuls voor jouw leefomgeving en vraag daarvoor subsidie aan via de Subsidieregeling kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven tijdens corona. De kerken van Ameland bedachten het initiatief FLEUR: een project waarbij krokus-bloembollen worden uitgedeeld. Deze aanvraag is vervolgens van harte ondersteund door de Provincie.

Alle basisscholen doen mee!
De kerken werken in dit initiatief samen met de 4 basisscholen van ons mooie eiland: de openbare basisschool de Schakel (Hollum), de openbare basisschool ’t Lenster (Ballum), de katholieke Kardinaal De Jongschool (Nes) en de protestants-christelijke Koningin Wilhelminaschool (Hollum).

In de week tussen 17 en 24 oktober 2021 krijgen alle leerlingen twee zakjes krokus-bloembollen. Eén zakje mogen zij zelf houden en één geven zij weg aan iemand die volgens hen een beetje FLEUR kan gebruiken. Iemand die opgevrolijkt mag worden, eenzaam is, of vanwege een andere reden een bloemetje kan gebruiken. De leerlingen worden uitgedaagd hier goed over na te denken, en misschien juist iemand te kiezen die ze nog niet zo goed kennen. Zo ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen.

Goed voor mens en bij
Er werd gekozen voor het uitdelen van krokusbollen omdat de krokus één van de voorjaarsbloemen is die ook stuifmeel bij zich draagt. Dat is goed voor de bijen die dan weer volop voedsel kunnen vinden in onze tuinen. En het is goed voor de mens: het fleurige gebaar van deze herfst brengt in het nieuwe jaar een glimlach teweeg als de bloemen opkomen.

Inpakken & uitdelen
Op vrijdag 15 oktober worden zullen vrijwilligers van de verschillende kerken maar liefst 6400 bloembolletjes inpakken. Dit gebeurt in de Herenwegkerk te Hollum. Op maandag 18 oktober bezorgen contactdame Nellie Wijnberg en dominee Anne-Meta Kobes de bolletjes bij de verschillende scholen.

De deelnemende kerken zijn: de Hervormde Gemeente Ameland, het Rooms-Katholieke Rectoraat van Sint Clemens en de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. De actieweek FLEUR valt precies tussen Startzondag 17 oktober (Hervormd) en Broederschapsdag 24 oktober (Federatie).

Zo beginnen we het winterseizoen goed, met het héle eiland.

Ameland bloembollen


Terug