> nieuws

Nieuws

 
14 oktober 2021

Inclusieve gemeenschappen bouwen in Zambia

Vanuit Zambia ontving de Doopsgezinde Zending een aanvraag om een project rondom seksuele minderheden te ondersteunen. 

Het project omvat het ontwikkelen van bijbelstudie- en theologisch materiaal over seksualiteit in het algemeen en verschillende seksuele en gender-geaardheden in het bijzonder, als ook het geven van workshops om de begeleiders van bijbelstudie te trainen op dit gebied. Daarnaast komen er bijeenkomsten met open en veilige gesprekken waar men over het thema van gedachten kan wisselen, en er worden ondersteuningsgroepen opgezet voor verschillende seksuele minderheden, ook voor ouders en broers en zusters.

Het project wil bijdragen aan een beter begrip van menselijke seksualiteit vanuit het perspectief van de bijbel, en daarmee verdeeldheid en conflicten in de gemeenschappen verminderen of voorkomen, en geweld tegen seksuele minderheden tegengaan.

De uitvoering ligt bij de All Africa Theological Education by Extension Association onder leiding van Kangwa Mabuluki, een vertrouwde partner van de Doopsgezinde Zending.

Hoe kunnen wij bijdragen?
We streven naar € 5.000,- voor deze activiteit. Met elkaar maken we het verschil. Overmaken kunt u naar rekening NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. de Doopsgezinde Zending.
 
N.B. Helaas is het rekeningnummer onvolledig vermeld in de collectebrief die deze maand is verstuurd.

Doopsgezinde zending


Terug