> agenda

Agenda

14 november 2021, 11:00 uur

Menno Simons-lezing door dr. Nina Schroeder

Dorpsherberg 't Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel

Wat heeft kunst ons te vertellen? Uitleg door dr. Nina Schroeder over de kunst in de Nederlandse doopsgezinde geschiedenis.

Kunst heeft op de een of andere manier invloed op ieder van ons, ook op ons geloofsleven. De vraag die in deze lezing centraal staat, is: hoe heeft de kunst gefunctioneerd in de geschiedenis van de Nederlandse doopsgezinden? Hoe presenteerden de doopsgezinden zichzelf in de kunst en hoe deden anderen dat in spotprenten over de doopsgezinden?

Nina Schroeder is oorspronkelijk Canadese en werkt aan het Doopsgezind Seminarium en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze Menno Simons-lezing zal met muziek worden opgeluisterd.

Praktische informatie:

Inleider:  Kunsthistorica dr. Nina Schroeder
Datum:   Zondag 14 november 2021 om 11.00 uur
Locatie:  Dorpsherberg 't Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel
Opgave: bij ds. Tom Rijken: klik hier om een e-mail te sturen.

menno simons lezing Nina Schroeder kunst


Terug