>

Vacature

 
27 september 2021

Doopsgezind Haarlem zoekt predikant

Doopsgezind Haarlem is een open geloofsgemeenschap die niet alleen op zondag maar ook doordeweeks bruist van de activiteiten.

Haar thuisbasis is een verscholen 17e-eeuwse kerk in het centrum van Haarlem. Naast traditioneel kerkelijke activiteiten zet Doopsgezind Haarlem sinds een aantal jaren tal van eigentijdse projecten op. Dit alles met als doel mensen te inspireren, hen met elkaar te verbinden en samen te zoeken naar zingeving.

Doopsgezind Haarlem wil een kerkgemeenschap zijn die zich zowel naar binnen als naar buiten richt. En doopsgezind zijn wil zeggen: daden gaan woorden te boven. Zie ook: doopsgezindhaarlem.nl

  • U bent, niet alleen op zondag, voorganger van een vooruitstrevende gemeenschap
  • U heeft oog voor de ontwikkelingen binnen en buiten de doopsgezinde gemeente
  • U heeft een theologische opleiding en bent dominee of leraar, geestelijk leider, boegbeeld, initiator en verbinder

Informatie: Willem Hein: 06 5181 7154


Terug