> nieuws

Nieuws

 
27 september 2021

Advies ADS: handhaaf 1,5 meter afstand

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is per zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. 

Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat afstand houden één van de coronamaatregelen blijft.

De ADS adviseert gemeenten de veiligheid van de bezoekers in de kerken zoveel mogelijk te waarborgen. Aangezien het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties niet van toepassing is op kerkdiensten, adviseert de ADS om in de kerken de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te handhaven. 

Mocht het in uw gebouw niet overal lukken de 1,5 meter te garanderen, dan luidt het advies om de kerkzaal onder te verdelen in verschillende plekken. Plekken waar mensen op afstand kunnen zitten en plekken waar mensen die afstand niet hoeven te houden.

Buiten dit advies blijven de basisregels onverminderd van belang, omdat het coronavirus nog niet weg is:
-    Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog
-    Thuisblijven en testen bij klachten
-    Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
-    Elkaar de ruimte geven
-    Voorafgaande reservering en registratie
-    Placering in het kerkgebouw
-    Hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen
-    De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat daarbij onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie rijksoverheid.nl/corona)


Terug