> nieuws

Nieuws

 
21 augustus 2021

Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg

Het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. 

Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Dit kan velerlei zijn: activiteiten van de gemeente, materiaal voor kringen en/of bijeenkomsten, onderhoud, iets extra’s voor ouderen, of mogelijk heeft u een zusterband met een doopsgezinde gemeente elders in de wereld. 

Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk.

Voor 2021 is er nog geld beschikbaar. Daarom nogmaals een oproep. De hoogte van de gift is maximaal € 1000,00 per aanvragende instantie.

Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 december 2021 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever: Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg te vermelden in uw periodieke uitgave.

In januari 2022 wordt de verdeling over de aanvragers bekend gemaakt.

De beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, en R. Boer Iwema.

fonds ondersteuning


Terug