> agenda

Agenda

 
23 september 2021, 20:00 uur

Inspiratiebijeenkomst van De Groene Hoed

Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Thema: Ubuntu - 'ik ben omdat wij zijn!'

In haar boek Opsoek naar Ubuntu (2018) belicht Annette Nobuntu Mul de vele invalshoeken van deze in Zuid-Afrika ontstane levensfilosofie: spiritualiteit, vergelding of verzoening, herstelrecht en verzoening, vergeving, onderwijs, leiderschap, ondernemerschap en de kracht van de gemeen-schap, hoop, geloof en liefde na de apartheid, diversiteit en Moeder Aarde. De kern van Ubuntu is de uitdrukking: 'Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is'.

Dat staat voor een visie op mens en maatschappij die berust op saamhorigheid, samenwerking en gemeenschappelijkheid zonder uitsluiting van wie dan ook. Inherent aan deze visie is het besef dat de mens niet de schepper van zichzelf is, er eigenlijk geen persoonlijk bezit is of zou moeten zijn en dat sociale verhoudingen gebaseerd moeten zijn op onderlinge liefde en goedheid voor elkaar.

In haar inleiding zal ze ons de hoofdlijnen van deze levensfilosofie schetsen. Daarna gaan we met haar en met elkaar in gesprek over wat wij in de praktijk van ons leven kunnen doen met deze filosofie.

Praktische informatie

Datum        donderdag 23 september 2021
 Tijd    20.00 uur 
 Plaats  Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn
Aanmelding     U kunt zich ,onder vermelding van uw voor- en achternaam, aanmelden per mail  bij  A. Bennink
 Kosten    € 5,00 (inclusief drankje). Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v.  “De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021


De Groene Hoed is het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oecumenische Basisgemeente en de Regentessekerk in Apeldoorn.

De Groene Hoed Apeldoorn ubuntu


Terug