> nieuws

Nieuws

 
3 september 2021

Alles wat wij doen heeft invloed op de ander

De Ledenraad is, samen met het jaarlijkse Gemeenteberaad, de opvolger van de Broederschapsvergadering. De leden van de Ledenraad worden gekozen door de gemeenten. Zij houden contact met hun achterban om directe invloed op het bestuursbeleid te kunnen uitoefenen. Drie keer per jaar komt de Ledenraad samen, met het bestuur en mensen van het ADS-bureau. Er wordt gesproken over belangrijke thema’s en er worden besluiten genomen over begroting en beleid. In de zomer is de vergadering inhoudelijk van aard. Actuele onderwerpen worden besproken om tot een beleidsplan voor het jaar erna te komen.

Rondvraag
Tegen drieën is het tijd voor de rondvraag, iets waar iedereen zich schrap voor zet omdat het lang kan duren. We zijn al uitgelopen, omdat de wandelgangen belangrijk zijn en de inhoud nog belangrijker. Te waardevol om af te kappen, te fundamenteel om te laten lopen.

Terug naar eerder die dag. De wereld is veranderd, dat geldt ook voor de broederschap. De invloed van de wereldwijde pandemie was voelbaar in de gemeenten en bij de individuele gelovige. Het was prettig om elkaar weer te zien en het was prettig om weer live met elkaar te bakkeleien over zinsbouw en woordkeuze van notulen en agenda. Maar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar kwam ook naar voren in de keuze voor de te behandelen thema’s. 

Onder andere werd nagedacht over wat de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen betekend hebben voor de gemeenten. Natuurlijk blijft het gemis van met elkaar zingen en koffiedrinken, maar er zijn ook nieuwe dingen ontstaan in de afgelopen periode. De doopsgezinden in den lande hoorden in sommige gevallen via opgenomen diensten meer predikanten dan ze ooit eerder hadden gehoord, en je kon nog eens rustig een dienst terugkijken. In veel gemeenten ontstonden nieuwe verbanden en werden nieuwe manieren ontwikkeld om met elkaar gemeente te zijn, maar: ‘Zoom is niet hetzelfde als samenkomen en een opgenomen dienst is niet hetzelfde als een fysieke bijeenkomst.’ Wat houden we nu over? Is er een manier om het digitale te behouden en te integreren in het ‘oude normaal’? De bestuursleden namen ieder hun eigen onderwerp en gingen hiermee langs kleine groepjes. Dat zorgde voor veel verschillende input en iedereen kon over elk onderwerp zijn zegje doen.

Levens-veranderend
Kunnen we in de huidige tijd nog met z’n allen naar Indonesië vliegen voor het Doopsgezind Wereldcongres? Dat stond voor deze zomer op de planning, maar is vanwege corona een jaar uitgesteld. Het vorige congres (2015, Pennsylvania, VS) werd bijvoorbeeld nog bezocht door veertig Nederlandse jongeren, die daar met z’n allen heen vlogen. In totaal kwamen er 7.000 mensen van over de hele wereld samen. Natuurlijk is er genoeg reden om dat weer te doen – voor veel mensen die er geweest zijn is het levens-veranderend en dat gun je ook anderen – maar tegelijkertijd is ook de wereld veranderd. De ADS en de Nederlandse doopsgezinden willen nadenken over de ecologische voetafdruk die ermee gemoeid is en daar verstandige beslissingen over nemen. Maar hoe moet dat dan in Indonesië 2022? De één zegt: ‘Dat levens-veranderende is moeilijk meetbaar. Het is fijn dat mensen een goede tijd hebben, maar laat het afreizen naar het congres over aan specialisten die besluiten moeten nemen.’ Anderen zeggen: ‘De fysieke ontmoeting met je broeders en zusters van over de hele wereld versterkt de verbondenheid met je geloof.’ 

Autonomie
De vacature voor een nieuwe gemeente-ondersteuner die de ADS heeft uitgeschreven heeft tot doel hulp te bieden aan de steeds kleiner wordende gemeenten, ook bij hun visie op gemeente-zijn. Maar hoe staat het met de autonomie van de individuele gemeenten en welke ondersteuning is er eigenlijk nodig vanuit de ADS? De één: ‘Er kan gedacht worden aan regio-predikantschap of regionale ondersteuning op het gebied van pastoraat en PR.’ Een ander stelt gepassioneerd: ‘Bij veel gemeenten zal een zucht van verlichting geslaakt worden als er doorgepakt wordt met een soort ADS-gemeente. Waarom zou je niet op aanvraag (of onder een bepaald ledenaantal) onder de hoede van de ADS kunnen vallen, die dan zorgt voor structurele ondersteuning van die gemeente op het gebied van pastoraat, financiën, PR en theologische voeding? Al die zaken die zo lastig rond te krijgen zijn voor sommige gemeenten kunnen hen zo uit handen genomen worden.’

We zijn een levende kring rond het woord. Het gaat niet om de regels, het gaat niet om wat er staat, het gaat om de geest. Het gaat om die levende kring. En dat was uiteindelijk misschien wel de kern van dit strategisch beraad. Een groep mensen met passie en verantwoordelijkheidsgevoel die in de geest van wat groter is dan zijzelf bij elkaar komen en gemeente zijn. Ook hier. En dan is in levende lijve toch essentieel.
De rondvraag duurde vijf minuten. Het was goed dat iedereen er weer fysiek was.

Blijf in contact met dat wat in de Ledenraad gebeurt, schroom niet om vragen te stellen aan het bestuur en schroom niet om mensen uit de Ledenraad uit te nodigen om zijn of haar verhaal te doen in uw gemeente. Het is belangrijk.


Terug