> agenda

Agenda

6 oktober 2021, 14:00 uur

Gespreksgroep : Geloven in de 21ste eeuw

Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Geloven door toetreding tot een kerk om daar je inspiratie en opdracht voor het leven in te vinden, lijkt op z’n retour. Onze kerken worden leger en slechts weinige jongeren voelen de noodzaak of het verlangen erbij te gaan horen. De vormen van ons traditionele geloofsleven lijken versleten.

Is dan niet de tijd gekomen om de grenzen tussen de diverse kerkelijke erven te openen? Kunnen we ons niet beter gezamenlijk richten op de kernwaarden van het christelijk geloof? Hoe leggen we nieuwe verbindingen met de samenleving, en waarom?

Met deze beginvragen zoeken we vanuit doopsgezinde kring het gesprek met de leden en belangstellenden van de andere gemeenten die meedoen met De Groene Hoed, en met andere geïnteresseerden. Het gaat om een open gesprek met geen ander doel dan naar elkaar te luisteren, met de focus op de bijbel en de levensvragen die ons bezighouden.

De opzet van de gesprekken zal zijn dat we in iedere bijeenkomst een thema kiezen voor de volgende keer. Iemand bereidt dat voor en stuurt de anderen een A-4 met een thema, een tekst of vragen.

Mogelijke thema’s: zin ontvangen en geven, ons geestelijk leven, geloven doet iedereen, een Woord voor de wereld, de toekomst is beloofd, solidariteit. Gastheer en gespreksleider is Wim van der Schee. Hij neemt het thema voor de eerste bijeenkomst voor zijn rekening. ‘Co-exist!’ Een oproep.

Deelname:        
Een vaste groep van 6-12 deelnemers. Daarnaast zijn mensen welkom die een keer of een enkele keer willen meedoen.

Data:
Eerste woensdagmiddag van de maand
6 oktober 2021
3 november
1 december
5 januari 2022
2 februari 
2 maart
6 april

Tijd:14.00 - 16.15 uur.

Plaats: Doopsgezinde kerk, Apeldoorn

Informatie en aanmelding:
Wim van der Schee, tel. 055 3015 385 of e-mail: wpvanderschee@planet.nl 

Kosten: geen

De Groene Hoed is het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oecumenische Basisgemeente en de Regentessekerk in Apeldoorn.

De Groene Hoed organiseert en coördineert in Apeldoorn bijeenkomsten rondom zingeving, cultuur, geloof en samenleving.

Wilt u meer informatie?
www.facebook.com/degroenehoed

gespreksgroep


Terug