> agenda

Agenda

14 september 2021, 14:30 uur

Diet Koster: 50 jaar onder Palestijnen

Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

Het verhaal van een Nederlandse vrouw, werkend en wonend op de Westbank van Israël.

Diet Koster is een Nederlandse doopsgezinde vrouw die van 1967 tot 2008 - het jaar van haar pensionering - een kinderhuis heeft geleid in Ayzaria, het bijbelse Bethanië, middenin de Westbank in Israël. Ze woont er nog steeds.

Diet Koster komt dinsdag 14 september 2021 om 14.30 uur in de doopsgezinde kerk in Apeldoorn vertellen over haar ervaringen.

Bij een kopje thee en wat lekkers kun je aanschuiven om haar boeiende verhaal te horen. Na afloop is er een collecte, bestemd voor Diet Koster en het kinderhuis.
Iedereen van harte welkom.

Aanmelding is noodzakelijk: bij AnneJet Bennink.


Terug