>

Nieuws

 
19 augustus 2021

ADS zoekt consulent gemeenteondersteuning

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit zoekt een consulent gemeenteondersteuning voor 0,8 fte (30 uur per week).

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) fungeert als dienstverlenende organisatie voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Zij ondersteunt de zelfstandige, veelal kleine, doopsgezinde gemeenten bij de praktische uitvoering van hun beleid, met name op het gebied van secretariaat, financiën, communicatie en algemene zaken.

Voor advisering, begeleiding en training van doopsgezinde gemeenten zoekt de ADS een consulent gemeenteondersteuning.

Wat ga je doen?

 • ondersteunen en begeleiden van veranderingsprocessen in gemeenten ontwikkelen van landelijke trainingen en cursussen voor kerkenraden
 • bijdragen aan het inhoudelijk doordenken en uitdragen van het    doopsgezind jaarthema
 • actieve betrokkenheid bij de keuze van geloofsinhoudelijke onderwerpen voor het jaarlijkse gemeenteberaad en deelname aan de organisatie van deze dag
 • initiëren van vormen van een fluïde geloofsgemeenschap
 • stimuleren van gemeenten tot het nadenken over gemeente-zijn, nu en in de toekomst, en hen daarbij ondersteunen
 • begeleiding bieden bij andere vormen van gemeente-zijn

Ben je iemand

 • met minimaal HBO denk- en werkniveau
 • met relevante werkervaring
 • met een visie op geloofsgemeenschap-zijn in deze tijd
 • die een (inhoudelijke) bijdrage wil leveren aan de toekomst van de doopsgezinde geloofsgemeenschap
 • met een luisterend oor voor de vragen die in gemeenten leven en daarbij deskundige ondersteuning kan bieden
 • die in staat is eigen initiatieven te ontwikkelen en vernieuwende gedachten tot concrete ideeën uit te werken
 • die verwant is met het doopsgezind gedachtengoed
 • die bereid is om in voorkomende gevallen’s avonds of in het weekend te werken?

Dan ben jij wellicht de ideale kandidaat voor deze functie.

Wij bieden

 • een functie van 0,8 fte / 30 uren per week
 • inschaling volgens schaal 10 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, gebaseerd op kennis en ervaring
 • een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en collectiviteitskorting op verzekeringen
 • een werkplek op een unieke locatie in het centrum van Amsterdam met dertien collega’s in een informele sfeer
 • op termijn komt er de mogelijkheid tot thuiswerken middels een hybride setting, waarbij van iedereen wordt verwacht minimaal 50% vanuit het ADS-bureau te werken.

Heb je interesse?

 • Nadere informatie over de ADS is te vinden op de website: www.doopsgezind.nl
 • Bel voor meer informatie over de functie de ADS op nummer 020 6230 914 en vraag naar Machteld Stam (directeur).
 • Wil je solliciteren? Stuur voor 20 september 2021 je motivatie met cv naar vacatures@ads.nl t.a.v. Willemijn Heerlien (HR adviseur).


Terug