> nieuws

Nieuws

 
19 augustus 2021

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden zoekt organist/e

Foto: Ramon Philippo

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is op zoek naar een organist voor het begeleiden van de gemeentezang tijdens vieringen. De gemeente zingt liederen uit onder meer het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk, de bundels van Taizé en Iona en andere liturgische bronnen. De organist bespeelt het orgel of de vleugel in de reguliere diensten op zondagochtend, en daarnaast in rouw- en trouwdiensten. 

Het orgel van de doopsgezinde kerk in Leeuwarden is oorspronkelijk gebouwd door J.S. Strümphler in 1786 voor de doopsgezinde kerk De Zon in Amsterdam. In 1812 is het overgebracht naar de doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. In 1848 en 1858 is het verbouwd door de orgelfirma Van Dam, waarbij het een duidelijk Biedermeier-karakter kreeg. In 1991 is een grote restauratie uitgevoerd door de firma Bakker & Timmenga, waarbij de situatie uit 1858 als uitgangspunt is genomen. 

Wij zoeken:

Een kerkmusicus/organist die
    • een conservatoriumopleiding heeft afgerond of een dergelijke opleiding binnen afzienbare tijd zal afronden 
    • ervaring heeft met het begeleiden van de erediensten op orgel of bereid is deze ervaring op te bouwen 
    • gevoel heeft voor de samenhang van tekst en muziek 
    • creatief kan improviseren 
    • goed kan communiceren met de predikanten 
    • naast de traditionele orgelmuziek ook aansprekende nieuwe muziek kan en wil spelen 

Wij bieden: 

    • een actieve geloofsgemeenschap in de binnenstad van Leeuwarden, die zowel het begeleiden van de samenzang als het orgelspel na de preek waardeert en ervaart als aanvulling op de dienst 
    • een gemeente waar ruimte is voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen 
    • een gemeente die openstaat voor nieuwe wegen om samen kerk te zijn 
    • een open samenwerking met beide predikanten, jeugdwerker, kerkenraad en koster 
    • een periode om de gemeente te leren kennen; bij wederzijds goedvinden wordt een aanstelling voor onbepaalde tijd geboden 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mw. Rita Grolleman, voorzitter van de kerkenraad: voorzitter@dgleeuwarden.org 
Een motivatiebrief en cv kunnen gestuurd worden aan mw. Afke Bruin, secretaris: info@dgleeuwarden.org
Meer informatie over de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is te vinden op de website: www.doopsgezindenleeuwarden.nl


Terug