> nieuws

Nieuws

 
29 juli 2021

Vrijzinnig Leerhuis

Foto: Pim van Dijk 

Als u oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen niet op prijs stelt, dan zult u zich thuisvoelen bij het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet. Grote thema’s worden hier op een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij van vooroordelen - benaderd.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines - zoals sociologie, psychologie en filosofie benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van het thema staat.
Dit seizoen worden de thema’s Hulp, Biografieën, Rijkdom en armoede en Vrijheid en uitgediept. U kunt voor ieder thema uit 2 datums kiezen. In verband met de onderlinge gedachtenwisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.

 

Klik hier voor meer informatie

vrijzinnig leerhuis


Terug