> agenda

Agenda

 
30 augustus 2021, 19:30 uur

Zoomlezing over behangsels van de Vaderlandsche Maatschappij

ZOOM link

De lezing via zoom van de Doopsgezinde Historische Kring van eind juni moest helaas worden uitgesteld. De nieuwe datum is maandag 30 augustus van 19.30 tot 20.30 uur. Dan gaat het over de ‘Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en koophandel ter Liefde van ’t Algemeen’, in 1777 opgericht door de Hoornse koopman-predikant Cornelis Ris.

Doel van deze onderneming was scholing en werk verschaffen aan in armoede geraakte inwoners van Hoorn. Onlangs verscheen hier een boek over van de hand van Laura Jonkhoff en Willeke Jeeninga, die tijdens de zoomlezing zullen spreken.

Het belangrijkste product van de Maatschappij wordt gevormd door geschilderde behangsels, grote mode - ook in doopsgezinde kring - in de 18de eeuw. Het is prachtig, maar wel vergankelijk materiaal. Toch is er nog wat van over en er wordt steeds meer ontdekt. 

Het Westfries Museum in Hoorn laat in een tentoonstelling zien hoe deze behangsels tot stand kwamen. Men koos meestal voor een landschap, dat Nederlands kon aandoen of stoelde op Duitse riviergezichten, Zwitserse bergen of Italiaans Arcadië. Stuk voor stuk uniek en op maat gemaakt.

Op de tentoonstelling worden ontwerpen getoond en enkele exemplaren die de tand des tijds doorstaan hebben. Daarover vertelt Henriëtte Tilgenkamp tijdens de lezing. Zij behoort tot het team dat de tentoonstelling samen en ziet nog een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek. Hier gaan we meer van horen!

Iedereen, ook niet leden van de DHK, is welkom bij de zoomlezing. Meld je aan via de website van de DHK www.dhkonline.nl
De tentoonstelling in het Westfries Museum is te zien t/m 23 januari 2022. Meer informatie staat op www.wfm.nl
Het boek is te bestellen via info@wfm.nl. 

zoomlezing Doopsgezinde Historische Kring geschiedenis


Terug