> agenda

Agenda

 
19 september 2021, 10:00 uur

MWC: Wereldwijde Vredeszondag

Mennonite World Conference kondigt het nieuwe thema aan voor de Vredeszondag dit jaar: Hoop en genezing vinden in een crisis. Op 19 september zullen doopsgezinden gemeenten hier wereldwijd aandacht aan schenken. Lees de brief:

Beste broeders en zusters,
Groeten aan u in de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Vredevorst!
Wij nodigen u en uw gemeente uit om samen met broeders en zusters Vredeszondag te vieren op 19 september 2021.

Bij deze brief sturen we een bijlage die u kunt gebruiken om Vredeszondag te vieren. Het thema voor de Vredeszondag van dit jaar is: Hoop en genezing vinden in een crisis.

In Mattheus 14:22-23 en Marcus 4:35-41 brengt Jezus redding te midden van een crisis. Daar verlangen wij naar, en wij hebben vooral na dit jaar ook rust nodig. En als volgelingen van Jezus volgen we zijn voorbeeld en werk om vrede te brengen te midden van chaos. Mogen deze bronnen ons helpen in dit streven.

Reden voor Vredeszondag
De Internationale Dag van de Vrede is ingesteld door de resolutie van de Verenigde Naties op 30 november 1981. De Algemene Vergadering van de VN stelde 21 september vast als de permanente datum voor de internationale Dag van de Vrede.

De resolutie stelt dat het vieren van de Internationale Dag van de Vrede 'de idealen van vrede benadrukt en spanningen en oorzaken van conflicten verlicht.' Het verklaart '...een dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid, een uitnodiging aan alle naties en mensen om een ​​einde te maken aan de vijandelijkheden voor de duur van de dag.'

In navolging van de aanbeveling van de Vredesraad van 2003 in Bulawayo, heeft de Vredescommissie in Pasadena de zondag gekozen die het dichtst bij 21 september ligt (Internationale Dag van de Vrede) als een Vredeszondag die door de lidkerken van de Mennonite World Conference in acht moet worden genomen. Kerken die al een andere zondag als Vredeszondag vieren, worden aangemoedigd dat door te laten gaan, en worden uitgenodigd om de wereldwijde kerkelijke zorgen op te nemen in hun gebeden op de wereldwijde Vredeszondag.

MWC wil graag horen hoe u Vredeszondag hebt gevierd. Als u verhalen of verslagen heeft van activiteiten en aanbiddingsevenementen in uw gemeente, stuur ze alstublieft naar photos@mwc-cmm.org  zodat we ze kunnen delen met onze wereldwijde kerkgemeenschap.
Gods zegen voor u terwijl u doorgaat met uw werk aan de vrede van Christus!

De uwe in de vrede van Christus,
Andrew G. Suderman,
Secretaris, Vredescommissie

KLIK HIER om de informatie over Vredeszondag te openen. 

MWC vredeszondag internationaal


Terug