> agenda

Agenda

 
23 juli 2021, 07:00 uur

Tentoonstelling Smokkelbern en pelgrimage naar Leeuwarden

Emmakade 1, Lemmer

Op zaterdag 3 juli is de zomertentoonstelling Smokkelbern (smokkelkinderen) in de vermaning van de DG Leeuwarden van start gegaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden joodse kinderen naar Friesland gesmokkeld om daar, in diverse gastgezinnen ondergebracht, te schuilen en zo de oorlogsjaren te overleven. Het vervoer naar Friesland gebeurde o.a. met het motorschip de Jan van Nieveen van Amsterdam naar Lemmer. Vanuit Lemmer was er een route naar Sneek en ook naar Leeuwarden. De doopsgezinde gemeenten van Sneek en Leeuwarden speelden een rol in het zoeken van gastgezinnen voor die ontheemde kinderen. In de zomertentoonstelling worden deze verhalen uit de doeken gedaan, onder andere via documentaires van Omrop Fryslân.

Predikant Roelof Akse wilde een bijdrage leveren in de vorm van een speciale dienst en een driedaagse pelgrimage die daar naartoe leidt. De dienst van zondag 25 juli staat daarom in het teken van ‘schuilen en bevrijden’. En als meditatieve en inspirerende voorbereiding van deze dienst gaat hij de route lopen van Lemmer naar Leeuwarden, verdeeld over drie dagen. Het is een pelgrimage 'in de voetsporen van de smokkelbern’.

Medewandelaars die de hele of een deel van de route willen meelopen zijn van harte welkom!

Route

De drie etappes zijn als volgt: op vrijdag 23 juli van Lemmer naar Sneek, circa 29,9 km. Op zaterdag 24 juli van Sneek naar Wirdum, circa 20,5 km. En tot slot op zondag 25 juli van Wirdum naar de Wirdumerdijk, circa 8 km.

De route via het wandelknooppuntennetwerk van de Marrekrite wordt gevolgd (1e druk, deelkaart 1 – Meren).

De start is op vrijdag 23 juli om 7.00 uur aan de Emmakade 1 in Lemmer. Hier was het hoofdkantoor van de Groningen Lemmer Stoomboot Maatschappij gevestigd. Hun vlaggenschip, de Jan Nieveen, lag hier aan de Emmakade. Dit schip vervoerde destijds voedsel naar Amsterdam, en onderduikers en de eerdergenoemde smokkelbern naar Friesland. Emmakade 1 is nu het café-restaurant Centrum.

Naar Sneek worden de volgende knooppunten gevolgd:

30 – 85 – 70 – 99 (Spannenburg) – 10 – 70 – 68 (Hommerts) – 63 – 31 – 91- (IJlst) 71 – (Sneek) – 70 – 40 – 41 – 43; eindigend bij de doopsgezinde vermaning in Sneek (Singel 28, 8601 AJ).

Dag 2, zaterdag 24 juli: start om 8.00 uur bij de doopsgezinde vermaning in Sneek, het vervolg vanaf 43 – 50 – 20 – 21 - 25/24 – 32 – (Scharnegoutum) 41/46 door Boazum 33 – 78 – 37/32 – 50 – 53 – 52 – 55 – 51 – 56, eindigend bij de St. Martinustsjerke in Wirdum (aan De Greate Buorren).

Dag 3, zondag 25 juli: start om 7.00 uur bij de St. Martinustsjerke in Wirdum, het vervolg vanaf 56 – 22 (via Loodyk) – 58 – 27 – 26 – 94 – (Goutum) 91 – 93 - via De Schrans 02, naar het NS Station 06 -, vervolgens de eindstreep aan de Wirdumerdijk, op het plein van de vermaning.

Opgave

Om een deel of de gehele route mee te lopen kunt u zich opgeven bij koster Appie Vellinga: koster@dgleeuwarden.org  of via de telefoon/app van de DG Leeuwarden: 06 202 985 91.

Het vervoer naar Lemmer, Sneek en/of Wirdum moet u zelf regelen. Wellicht kunnen er wanneer de deelnemerslijst bekend is ‘meerij' afspraken worden gemaakt.

Smokkelbern


Terug