> nieuws

Nieuws

 
6 juli 2021

Nieuwe Sessies voor de Ziel

Foto: Herman Heijn

Ook in het seizoen 2021-2022 zal de Algemene Doopsgezinde Sociëteit Sessies voor de Ziel blijven aanbieden. Elke laatste donderdag van de maand (uitgezonderd feestdagen) zal een facet uit het jaarthema Nieuw Doopsgezind Peil als basis dienen voor een inhoudelijk avond.

Deze Sessies zullen online aangeboden blijven, naast – hopelijk – vele activiteiten die weer fysiek bijgewoond kunnen worden. In het nieuwe seizoen staat er in ieder geval een avond over Bonhoeffer op het programma met de fractieleider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers.

Houdt deze website, Doopsgezind NU en onze sociale media in de gaten voor de datum van de avond met Segers, en voor andere data en onderwerpen.

sessie voor de ziel jaarthema Bonhoeffer


Terug