> nieuws

Nieuws

 
25 juni 2021

Studiereis Lesbos

De predikanten Han Cuperus en Jannie Nijwening zijn op reis naar de vluchtelingenkampen op Lesbos met een delegatie van Christian Peacemaker Teams. Zij leveren een bijdrage aan het vredeswerk daar. 

Han Cuperus houdt een blog bij, waar u (na toelating) over zijn belevenissen kunt lezen:

https://www.polarsteps.com/HanCuperus2/4040416-studiereis-lesbos

Zijn initiatief en de werkzaamheden van CPT op Lesbos kunnen worden ondersteund met een gift op rekeningnummer NL11 TRIO 0379 2771 15, t.n.v. Stichting Christian Peacemaker Teams - Nederland te Deventer, onder vermelding van 'Lesbos, studiereis Han Cuperus'.

Jannie Nijwening brengt binnenkort in Krommenie verslag uit over haar bevindingen:
Klik hier voor meer informatie.

Wilt u meer lezen over het werk van CPT:
Klik hier voor meer informatie. 

en over Lesbos: klik hier.

Lesbos CPT


Terug