> nieuws

Nieuws

 
7 juni 2021

44.000 doden aan Europese grenzen herdacht

Beste kerkelijke gemeente(leden),

In Dokkum doet de Do-Re gemeente mee aan de landelijke actie 44.000 Namen via een lokale werkgroep van MiGreat. Met deze actie worden de meer dan 44.000 doden herdacht die vielen aan de Europese grenzen sinds 1993. Mensen die verdronken in de golven van de Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal, die verongelukten of bevroren in de bergen van de Balkan en de Alpen. Mensen die aan de dodelijkste grens ter wereld hun leven verloren, snakkend naar veiligheid. 

Het is tijd voor een humaner migratiebeleid! Betrokkenheid vanuit de kerken lijkt ons hierbij nodig.

In steden en dorpen door het hele land worden de namen van de overledenen voorgelezen. Daarnaast worden gedenktekens gemaakt die op zondag 20 juni, Wereldvluchtelingendag, alle op het strand van Scheveningen opgebouwd worden als monument. De eerste middag in Dokkum heeft naast al 120 gedenktekens, met hulp van veel mensen, ook veel waardevolle gesprekken opgeleverd.

Wilt u ook meewerken aan de actie? Op de woensdagmiddagen 9 en 16 juni van 14.00-16.00 uur maken we nog meer gedenktekens voor deze slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid, op de Bargemerk in Dokkum (naast de RK-kerk). Deze beschrijven we met de naam (of N.N. als de naam niet bekend is) en vindplaats met datum. We kunnen hierbij alle hulp gebruiken. 

Wilt u zelf binnen uw gemeente ook gedenktekens maken of op andere wijze aan de actie meedoen, bijvoorbeeld door het organiseren van een stiltekring om namen van overledenen voor te kunnen lezen, neem dan (voor Regio Dokkum) contact op met Wietske Wiersma via tel 06 2282 9298 of wietskewiersma@hotmail.com. Aanmelding voor andere locaties kan via de website van MiGreat. De actie 44.000 NAMEN wordt ook in andere Europese landen gevoerd.

We hopen op een landelijk grote deelname!

Hartelijke groet,

Werkgroep MiGreat Dokkum

Facebook: evenement: 44.000 NAMEN Dokkum 
https://migreat.org/44000-names/309/44-000-namen


Terug