> nieuws

Nieuws

 
5 juni 2021

Advies ADS: diensten met maximaal 60 mogelijk

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) geeft in navolging van het  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten het volgende advies:
Nu vanaf 5 juni a.s. de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de corona maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van diensten. 
De routekaart kerken  geeft hiervoor het volgende aan: 
- Kerkdiensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers). 
- Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden. 

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden voor voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden. 
Voor samenzang geeft de routekaart aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (= praatniveau) en met beperkte tijdsduur. Geadviseerd wordt om hier zeer terughoudend mee om te gaan.

De ADS blijft benadrukken dat voorzichtigheid geboden is. Houd u aan het protocol, voorkom groepsvorming voor en na de dienst (drink niet gezamenlijk koffie), en wees u ervan bewust dat nog niet alle leeftijdsgroepen voor vaccinatie in aanmerking zijn gekomen.
Daarnaast beveelt de ADS aan de diensten ook digitaal te blijven aanbieden voor diegenen die niet naar de kerk willen of kunnen komen.

advies corona


Terug