> nieuws

Nieuws

 
21 mei 2021

Workshop Gemeenteberaad | Menno Simons en de doopsgezinden vandaag

Nina Schroeder nodigt u uit voor de workshop Menno Simons en de hedendaagse doopsgezinden: geschiedenis, nalatenschap en herinneringscultuur.

In deze workshop zal Nina met ons reflecteren en discussiëren over de aanwezigheid en relevantie van Menno Simons (zijn leven, zijn werk, zijn imago, de 'fundamentstekst' 1 Kor. 3:11 etc.) in het Nederlandse doopsgezinde leven en de hedendaagse cultuur. We zullen Menno kort bekijken vanuit historisch perspectief en vervolgens de verschillende manieren bekijken waarop we Menno's nalatenschap en zijn schrijven in het kerkelijk leven nog tegenkomen. Hoe en wanneer praten we over Menno? Waar komen we nog zijn ideeën en geschriften tegen?

Deelnemers worden aangemoedigd om via verhalen en beeldmateriaal na te denken over dit onderwerp in relatie tot hun eigen gemeente en de toekomst daarvan.

Nina Schroeder is werkzaam als onderzoeker en docent op het gebied van de doopsgezinde geschiedenis aan het Doopsgezind Seminarium en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Ze is ook coördinator van de minor Peace Theology and Anabaptist Mennonite Traditions

Als kunsthistorica werkend in het interdisciplinaire veld van Mennonite Studies omvat haar onderzoeksgebied onder andere de culturele betrokkenheid en materieel erfgoed van Nederlandse doopsgezinden in de vroegmoderne tijd. Sinds 2019 heeft ze zitting in het bestuur van de Doopsgezinde Historische Kring en maakt ze deel uit van het coördinatieteam van het ACHHP (Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism) aan de Vrije Universiteit.

Gemeenteberaad workshop


Terug