> nieuws

Nieuws

 
17 mei 2021

Workshop Gemeenteberaad | De peilstok in ons oecumenisch gevoel

foto Iris Speckmann gemaakt door Ramon Philippo

In 2013 initieerde de Wereldraad van Kerken een Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. De ADS sloot daar de afgelopen zeven jaar met haar jaarthema’s bij aan. In deze workshop blikken we terug op wat deze pelgrimage ons gebracht heeft, én kijken we voorzichtig vooruit hoe we verder kunnen ‘reizen’. 

Geheel in lijn met het komende jaarthema 'Nieuw Doopsgezind Peil', gaan we tijdens deze workshop de peilstok steken in ons 'oecumenisch gevoel' van dit moment. Vervolgens wisselen we onze ideeën uit aan de hand van drie vragen:

  1. In hoeverre waren wijzelf, persoonlijk en/of met de gemeente, de afgelopen zeven jaar actief betrokken bij de oecumenische gemeenschap(pen)?
  2. Wat was de waarde van de pelgrimage?  
  3. Wat zou vanuit de doperse geloofsgemeenschap constructief kunnen bijdragen aan de komende assemblee van de Wereldraad (september 2022)? 

Deze workshop staat onder leiding van ds. Iris Speckmann. Zij vertegenwoordigde de Nederlandse doopsgezinden tijdens de assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2013 in Busan, Zuid-Korea. Ook volgend jaar zal zij de ADS vertegenwoordigen op de assemblee, die plaatsvindt in Karlsruhe, Duitsland. 

Gemeenteberaad workshop


Terug