> nieuws

Nieuws

 
21 april 2021

Advies ADS: blijf zeer terughoudend

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), heeft in zijn vergadering van 23 april jl. de aangesloten 31 kerkgenootschappen - waaronder de doopsgezinde geloofsgemeenschap - geïnformeerd over haar overleg met minister Grapperhaus. Na de vergadering heeft het CIO het volgende persbericht uit laten gaan:

‘Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april j.l. is bekendgemaakt dat het kabinet besloten heeft de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan, met ingang van woensdag 28 april a.s. De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd. In overleg tussen minister Grapperhaus en een delegatie van het CIO is over deze ontwikkelingen gesproken, waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor de toepassing van de Routekaart voor Kerken, die op 22 maart j.l. is gepubliceerd. 
Het CIO heeft daarbij aangegeven dat de Routekaart voor Kerken bedoeld is als een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, ook om perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden. 

Alles overwegende komt het CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen. Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden, komt te vervallen. Zoals ook in de Routekaart voor Kerken staat vermeld, blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden.’

Uit: Bericht van het CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen dd 23 april 2021 

De ADS doet een beroep op doopsgezinde gemeenten om zeer terughoudend te zijn met het organiseren van fysieke diensten. Gezien de nijpende situatie in de ziekenhuizen, en uit solidariteit met sectoren in de samenleving die nog niet open mogen, adviseert de ADS gemeenten om te overwegen de fysieke diensten uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

coronavirus diensten


Terug