> agenda

Agenda

 
14 september 2021, 10:00 uur

Cursus Theologische Vorming in Hengelo

Waterstaatskerk, Hengelo

Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus TVG gevolgd of volgen die nog. Het is de bedoeling om het komend seizoen op dinsdag 14 september 2021 in de Waterstaatskerk in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten. 

In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: 
Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. 

De cursus duurt drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.
Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Er is een minimum van 10 deelnemers. De kosten bedragen € 220,- per seizoen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: 
ds. Wim de Jong, cursusleider, T. 0547 388647  of 
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, T. 074 277 4288 / 074 291 6158

theologische vorming cursus


Terug