> nieuws

Nieuws

 
2 april 2021

Paasgroet vanuit de ADS

ADS, april 2021

We zijn op weg naar Pasen, ook wel Stille Week genoemd. De afgelopen dagen werden door het hele land in verschillende vermaningen op ongebruikelijke tijden vieringen opgenomen. Een Witte  Donderdagviering met Avondmaal op maandagochtend en een Goede Vrijdagdienst op woensdagmiddag bijvoorbeeld. Dat alles met het doel om die vieringen later deze week online te zetten. 

Vanwege de voortdurende pandemie hebben veel kerkenraden besloten geen fysieke diensten te houden, ook niet in deze Stille Week en met Pasen. Dat was een moeilijk besluit. Na een jaar met nauwelijks fysieke kerkdiensten en bijeenkomsten snakken we er steeds meer naar om samen te komen, om te vieren, te ontmoeten en ons geloof uit te dragen. Wat vanzelfsprekend leek, is zo bijzonder geworden.

Toch mogen we ons ook gelukkig prijzen. We leven immers in een tijd waarin we gebruik kunnen maken van digitale mogelijkheden. Predikanten, kerkenraden en creatieve leden doen al ruim een jaar hun uiterste best om met digitale kringen en koffie-ontmoetingen het gemeente-zijn doorgang te laten vinden. En dankzij al die vrijwilligers in onze gemeenten, die zich bekwaamd hebben in het opnemen van een viering, zijn wekelijks doopsgezinde online-vieringen te volgen. Het geeft een gevoel van verbondenheid om over de eigen gemeentemuren heen een dienst bij een andere gemeente te volgen.

Dit coronajaar heeft van ons gevraagd om te denken in uitdagingen in plaats van te blijven hangen in wat niet kan. Om te blijven kijken naar mogelijkheden en de hoop niet te laten varen.  
Dat is ook de boodschap van Pasen die we dit jaar misschien wel met extra zeggingskracht mogen horen. 

Ik wens u gezegende Paasdagen.

Hartelijke groet,

Machteld Stam-Timmer

Pasen 2021 ADS


Terug