> nieuws

Nieuws

 
22 maart 2021

Menno Simons Preekprijs 2021 voor Daniel Kaiser

The Center of Peace Church Theology (Universiteit van Hamburg) reikt dit jaar de Menno Simons Preekprijs uit aan het hoofd van de culturele afdeling van het Noord-Duitse radiostation NDR 90.3, Daniel Kaiser.

De bekroonde preek werd een jaar geleden gehouden op Palmzondag (zondag voor Pasen, 5 april 2020) in een dienst van de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona, tijdens de eerste lockdown.

De uitzending kan bekeken worden door hier te klikken.

De uitreiking vindt later in het jaar plaats, zodra de besmettingscijfers dit toelaten.

De bekroonde preek over 'De zalving in Bethanië' (Mk 14: 3-9) boeit met zijn duidelijke, ondubbelzinnige taal zonder enige afvlakking van de inhoud. Daniel Kaiser vertelt op onderhoudende wijze over het incident waarbij een vrouw de 'mannenkring' van de discipelen betreedt en Jezus zalft met dure olie. Schandalig, want de opbrengst van de verkoop van deze olie had veel arme mensen kunnen helpen. Kaiser plaatst dit verhaal uitstekend in de context van de coronapandemie. Moraliserende overwegingen verdwijnen naar de achtergrond wanneer vragen van onmiddellijke behoeften rijzen: wat is hier nodig? Wie heeft wat nodig? Mededogen, aandacht, tederheid. Hier wordt Jezus de 'Christus' (d.w.z. de gezalfde).
 
Daniel Kaiser, geboren in 1972, studeerde na het Katharineum in Lübeck protestantse theologie in Neuendettelsau, Heidelberg en Hamburg, maar stapte uiteindelijk over naar de journalistiek. Na gewerkt te hebben bij Radio Hamburg, NDR 2 en NDR Info, is hij nu hoofd van de cultuurafdeling van het Hamburgse radiostation NDR 90.3, en een van de presentatoren van de populaire boekenpodcast: eat.READ.sleep. Kaiser is ouderling in de gemeente St. Petri, de belangrijkste kerk van Hamburg. Hij predikt regelmatig op vrijwillige basis in verschillende Noord-Duitse parochies. Hij neemt ​​altijd zijn fluit met zich mee en bespeelt af en toe ook het orgel.

De Menno Simons Preekprijs is bedoeld om het maken van preken aan te moedigen die 'het bijbels getuigenis belichten vanuit de wederdopers-doopsgezinde traditie'. Ook is het doel de (her)oriëntatie te bevorderen van de oecumene op de vredeskerken, om aldus haar horizon te verbreden en spirituele versterking te bieden. Bovendien zijn de preken bedoeld om inhoudelijke discussie te stimuleren over actuele kwesties in het openbare leven, buiten de eigen denominatie.

De prijs werd uitgereikt door dr. H.C. Annelie Kümpers-Greve (1946-2017), lid van de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona. De prijs bestaan uit 2.000 euro, waarvan de helft naar de prijswinnaar gaat, en de andere helft naar zijn of haar gemeente teneinde 'wetenschappelijk gereflecteerde bijbelstudie te bevorderen als onderdeel van het werkterrein van predikers'.

De jury bestaat uit doopsgezinde theologen en wordt voorgezeten door prof. dr. Fernando Enns (bijzonder voorzitter Peace Church Theology). Prof. em. Hans-Martin Gutmann (Praktische Theologie, Universiteit van Hamburg) fungeert als externe reviewer. Andere leden zijn Lukas Amstutz (Zwitserland), ds. Christien Duhoux (Nederland), ds. Birgit Foth (Ludwigshafen), ds. dr. Christiane Karrer (Nederland) en Heinrich Wiens (Detmold).

preekprijs


Terug